Inschrijven

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Gemotiveerd zijn om te willen starten met een leerproces waarin reflectie op de eigen beroepspraktijk in relatie tot het autistisch denken centraal staat.

          EN

 • Beschikken over een bachelor- of masterdiploma in de gezondheidszorg, onderwijs en sociaal werk en (wensen te) werken met mensen met autisme (alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus)

          OF

 • Beschikken over een bachelor- of masterdiploma in andere studiegebieden maar met minstens drie jaar ervaring in het leven of werken met mensen met autisme (alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus)   

Deze opleiding richt zich in eerste instantie op professionelen die werken met personen met autisme. Voor de supervisiemodule is het noodzakelijk om een persoon met autisme te filmen, bij voorkeur geen familie.

      


Inschrijvingsprocedure

Maximum 20 kandidaten worden toegelaten tot de opleiding. 
 

 • Stap 1: online registratie
  Via deze link kan je vanaf het voorjaar (precieze datum wordt later bekendgemaakt) online registreren voor het postgraduaat. Aangezien er momenteel een wachtlijst is van ca. 40 personen, kom je meteen op de wachtlijst terecht.
   
 • Stap 2: toe te sturen documenten
  Op het einde van de online registratie kan je de gevraagde documenten als bijlagen opladen: een kopie van je laatst behaalde diploma, een kopie van je identiteitskaart en een recente kleurenpasfoto. Je kan deze documenten eventueel ook mailen naar kathy.vandermeeren@arteveldehs.be.
   
 • Stap 3: betaling
  ​​In de loop van de maand mei of juni – en op voorwaarde dat je registratie volledig is en we alle documenten (zie stap 2) ontvangen hebben – zal je via mail een betalingsuitnodiging krijgen en via de post de logingegevens en een studentenkaart ontvangen.
  De login heb je nodig om via het digitaal secretariaat de betaling te kunnen uitvoeren. Daar kan je de keuze maken tussen meteen zelf online betalen of een factuur aanvragen, mocht je werkgever de opleiding betalen of mocht je gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Je inschrijving is pas definitief nadat we de betaling van het inschrijvingsgeld ontvangen hebben. 

 


Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor academiejaar 2019-2020 bedraagt 3150 euro.

Inbegrepen in de prijs:

 • Begeleiding door een team topexperts
 • Alle teksten en readers voor de opleiding  in digitale vorm en een opleidingsmap
 • 50% reductie voor een abonnement op het tijdschrijft van  Autisme Centraal  “Sterk! In autisme” tijdens het lopende postgraduaat
 • 50% reductie op 1 exemplaar van elke publicatie binnen de verplichte literatuur van het postgraduaat autisme die  verkocht wordt in de webshop van Autisme Centraal.

Een gespreide betaling is niet mogelijk.

 


Betaald educatief verlof, KMO-portefeuille, opleidingscheques

Jaarlijks wordt betaald educatief verlof aangevraagd voor deze opleiding. De kandidaten informeren zich bij hun werkgever of ze hierop aanspraak kunnen maken.

Als ondernemer kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille om je opleiding te betalen. Het erkenningsnummer van de Arteveldehogeschool is DVO 101978.
Ontdek de werking van een KMO-portefeuille.

Alleen cursisten in een loopbaanbegeleidingstraject bij de VDAB kunnen een deel van de opleiding met opleidingscheques betalen.

 


Uitschrijven

Wanneer de cursist zich uitschrijft vóór de start van de postgraduaatopleiding, wordt 10% van het inschrijvingsgeld als administratieve kost gefactureerd. Eenmaal de opleiding van start gegaan is wordt er geen terugbetaling gedaan, ongeacht of bepaalde opleidingsonderdelen in het eerste of het tweede semester worden aangeboden.